optymalna komunikacja wizualnaUprawnienia nadawane plikom na koncie FTP

kategoria : info · autor 2010-05-10

Ostatnio zgłębiałem temat uprawnień nadawanych plikom na serwerze FTP. Tworzyłem nową bazę pod skrypt i nie do końca to mi wszystko funkcjonowało. Zdesperowany zacząłem poszukiwać odpowiednich informacji, które…

…przytaczam poniżej.

W odniesieniu do praw dostępu w Uniksach powszechnie stosuje się zapis ósemkowy. Zamiast liter (mnemoników) używa się tutaj wartości liczbowych, gdzie 4 odpowiada prawie odczytu, 2 zapisu, a 1 wykonania.

Sumując każde z tych praw, otrzymuję wartość końcową.

Najlepiej zobaczyć to na przykładzie: cyfra 6 (4+2) określa prawa odczytu i zapisu, a 7 wszystkie prawa, tj. odczyt, zapis i wykonanie.

Ponieważ prawa do obiektu nadaje się jednocześnie dla wszystkich trzech grup użytkowników, ostateczny zapis ma postać 755, gdzie pierwsza liczba odnosi się do praw właściciela, druga dla grupy, a trzecia dla pozostałych.

Obok przedstawiam liczbową reprezentację uprawnień.

Uprawnienia do obiektów w zapisie liczbowym:

0 – brak uprawnień
1 – tylko wykonanie
2 – tylko zapis
3 – zapis i wykonanie
4 – tylko odczyt
5 – odczyt i wykonanie
6 – odczyt i zapis
7 – odczyt, zapis i wykonanie